Algemene Voorwaarden

Felinova Comm. V

1. Algemeen

Door het bezoek aan onze website verklaart u zich akkoord met de standaardvoorwaarden en de privacy verklaring van Felinova. 

 

2. Identiteit van de onderneming

Felinova Comm. V.
Broekdam-Noord 45A
9150 Kruibeke

+32 486 17 80 98

hallo@felinova.be

BE0651953727

 

3. Toepassingsgebied

3.1 In alle vormen van samenwerking, aanvaardt de klant dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant (indien beschikbaar), zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.


3.2 Deze algemene voorwaarden voor het samenwerken met Felinova zijn beschikbaar via de website www.felinova.be/standaardvoorwaarden.


3.3 Felinova gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit wil zeggen dat Felinova alles in haar macht zal doen om zo duidelijk en kundig mogelijk advies te verlenen, maar een specifiek resultaat kan nooit beoogd of gegarandeerd worden, gezien de totaliteit van een therapie afhangt van vele verschillende en bijkomende factoren.


4. Inschrijven & annuleren voor een online opleiding bij Felinova

4.1 U kan zich inschrijven voor een Felinova opleiding via www.felinova.be
Ook de betaling van uw opleiding gebeurt meteen rechtstreeks via de website.


4.2 Na uw betaling ontvangt u een bevestigingsmail van uw bestelling, alsook de praktische richtlijnen om toegang te krijgen tot de online leeromgeving via de I love happy cats app. 


4.3 Het annuleren van een inschrijving op een online opleiding is niet mogelijk. Er is geen recht tot terugbetaling.


4.4 Het volgen van een Felinova opleiding, geeft niet het recht op enige vorm van gratis of extra begeleiding achteraf.

 

5. Een product bestellen in de Felinova Webshop

5.1 Een product bestellen kan via www.felinova.be/shop. Deze online winkel is bestemd voor klanten van Felinova om producten (bij) te bestellen ter ondersteuning van hun gedragstherapie.


5.2 Geen van deze producten is bestemd om een persoonlijk advies van een professional te vervangen, zoals uw dierenarts of kattengedragstherapeut.
Raadpleeg ten allen tijde en bij de minste twijfel uw dierenarts en/of gedragstherapeut bij het aanbieden of toedienen van deze producten.


5.3 Felinova kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke vorm van onaangename uitkomst bij het gebruik van de verkochte producten.


5.4 Felinova kan nooit resultaten beloven bij het gebruik van onze producten, daar resultaten afhankelijk zijn van vele verschillende aspecten. Het is daarbij niet mogelijk om een ‘niet tevreden, geld terug’ policy aan te bieden.


5.5 Indien een product een fout vertoont bij aankomst, dan wordt het vervangen, mits terugsturen naar Felinova binnen de 14 kalenderdagen met een duidelijke omschrijving. Zo kunnen wij zo snel mogelijk een gepaste oplossing en vervanging voor u voorzien.


5.6 Het is belangrijk om producten op de juiste manier aan te bieden. Producten die werden stukgemaakt bij gebruik, vallen niet binnen onze verantwoordelijkheid en worden geenszins vervangen of terugbetaald.


6. Veiligheid & verantwoordelijkheid

6.1 Felinova kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde consulting (opleiding/gedragstherapie/opendeurdag/gastlezing). De klant blijft steeds eindverantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de adviezen.
Felinova belooft wel dat alle gegeven adviezen zoveel gebaseerd zijn op wetenschappelijke onderzoeken en/of ervaringsdeskundige, dier-vriendelijke technieken en theorieën.


6.2 De klant neemt kennis van het feit dat Felinova niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na een klantenbezoek/Felinova opleiding/gastlezing.


6.3 Felinova is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies die tijdens de training kan worden veroorzaakt aan eigendom van de klant. Deelnemers dienen ten allen tijde zorg te dragen voor hun eigendommen.

 

7. Klachten

7.1 Indien de klant niet tevreden is of een klacht heeft over een handeling of verrichting met of door Felinova, dient hij of zij dit schriftelijk (via email of per post) aan te kaarten binnen de 30 dagen na het gebeuren van de feiten. De klacht dient grondig gemotiveerd te zijn.


7.2 Klachten ivm de standaardvoorwaarden zullen bekeken worden, maar het is niet mogelijk om hier op in te gaan. De klant dient deze te lezen alvorens ermee akkoord te gaan. Indien de klant akkoord ging met de standaardvoorwaarden maar deze niet (volledig) gelezen heeft, en dit ervoor gezorgd heeft dat de klacht in stand kwam, is buiten onze macht en is Felinova niet verder verantwoordelijk. Onze voorwaarden werden opgesteld voor een goede samenwerking en dit begint met een eerlijke aanvaarding.

 

8. Privacy & Copyright

8.1 De klant zijn of haar gegevens worden opgenomen in het bestand van Felinova Comm. V voor commercieel – administratieve doeleinden en worden onder geen omstandigheden aan derden doorgegeven. In overeenstemming met de wet op de privacy van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt de klant het recht op inzage en verbetering van de over hen bewaarde gegevens.


8.2 De klant erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens intellectuele & industriële eigendommen zijn en blijven van Felinova Animal Behaviour Consulting De teksten, afbeeldingen en andere items in het cursusmateriaal worden door auteursrecht beschermd. De deelnemer is niet gerechtigd om op enigerwijze logo’s, grafieken, voorstellingen en alle vormen van cursusmateriaal aan derden af te staan of in gebruik te geven voor persoonlijke of commerciële doeleinden.